ASSESSORIA ACEDE

  Genís Boadella

Bufet d’advocats/des format per un equip de diferents professionals amb especialització en les branques de dret civil, mercantil i laboral.

La prioritat del despatx, a part de l’evident i necessària defensa judicial o extrajudicialment dels drets i interessos del client, se centra a oferir una atenció molt personalitzada i de qualitat amb el client; procurant, en tot cas, acompanyar-lo en l’assessorament jurídic i la presa de decisions.

BOTÓ CONTACTAR2
*Primera consulta gratuïta per als associats i associades de l’ACEDE