Estratègia ACEDE


El Comitè Executiu de l’associació Catalana, d’Executius, Directius i Empresaris, amb la intenció de resoldre les problemàtiques sectorials de les pimes i potenciar el desenvolupament de la petita i mitjana empresa, ha dissenyat un pla estratègic basat en cinc eixos centrals:


• Finançament de PIMES
• Internacionalització de PIMES
• Reindustrialització del país
• Relació empresa (PIMES) – Universitats
• Emprenedoria